Naszym celem jest Twój sukces!

learn more
  • Wiemy jak zmotywować do nauki.  
  • Roztaczamy troskliwą opiekę metodyczną. Praca każdego ucznia, każdej grupy oraz wszystkie zajęcia są regularnie monitorowane przez metodyka szkoły. 
  • Naszym, często podkreślanym w ankietach naszych uczniów, ważnym atutem jest nasza skuteczność 
  • Oferujemy naszym uczniom dodatkowe, bezpłatne warsztaty i zajęcia konwersacyjne 
  • Zapraszamy na bezpłatne egzaminy próbne (egzaminy ósmoklasisty, FCE, CAE) 
wróć do strony głownej