Kursy dla dzieci

learn more
  • Zajęcia dla dzieci od 6 do 11 roku życia 
  • Małe grupy 5 – 6 osób 
  • Zajęcia 2 razy w tygodniu (55 minut w filiach Kliny/Ruczaj, 45 minut w szkołach podstawowych) - 32 lekcje w semestrze
  • Od poziomu A1+ raz w tygodniu zajęcia z native speakerem 
  • Nauka przez zabawę z wykorzystaniem dopasowanych do wieku i poziomu dzieci podręczników renomowanych wydawnictw, nowoczesnych technologii i zróżnicowanych materiałów dodatkowych 
  • Dwa razy w semestrze dodatkowe, bezpłatne zajęcia: Sobotnie Gry i Zabawy dla klas 0-3 i warsztaty tematyczne dla klas 4-5 
  • Bezpłatne indywidualne konsultacje z lektorem przy dłuższej nieobecności ucznia

kontakt