Kursy dla młodzieży

learn more
  • Zajęcia dla młodzieży od 12 do 18 roku życia 
  • Małe grupy 5 – 6 osób 
  • Zajęcia 2 razy w tygodniu (55 minut w filiach Kliny/Ruczaj, 45 minut w szkołach podstawowych) - 32 lekcje w semestrze
  • Od poziomu A1+ raz w tygodniu zajęcia z native speakerem 
  • Nauka z wykorzystaniem dopasowanych do wieku i poziomu uczniów podręczników renomowanych wydawnictw, nowoczesnych technologii i zróżnicowanych materiałów dodatkowych (w tym materiałów autentycznych – stron internetowych, artykułów/filmów anglojęzycznych) 
  • Dodatkowe, bezpłatne warsztaty oraz bezpłatne egzaminy próbne dla uczniów klas ósmych 
  • Bezpłatne indywidualne konsultacje z lektorem przy dłuższej nieobecności ucznia  
kontakt