Spotykamy się w małych grupach

learn more
  • Nasze grupy liczą od 5-6 osób, co pozwala na indywidualne podejście lektorów do naszych uczniów.
  • Lektorzy mają szansę dobrze poznać każdego ucznia, pomóc mu zrozumieć tematy, które sprawiają mu trudności i zbudować z nim relację. Z tego względu mniejsze grupy sprzyjają szybszemu i lepszemu zrozumieniu materiału,  zdobyciu wiedzy, która wykracza poza standardowy program nauczania, powoduje bardziej widoczny i trwalszy postęp w nauce języka.
  • Praca w małych grupach daje możliwość częstszego reagowania na to, co mówią inni i samodzielnego wypowiadania się w języku angielskim. Każdy uczeń bierze aktywny udział w lekcji. 
wróć do strony głownej