Różnice między brytyjskim a amerykańskim angielskim

Angielski jest językiem o wielu wariantach, ale dwa najbardziej znane i rozpowszechnione to brytyjski i amerykański. Choć oba warianty wywodzą się z tej samej rodziny językowej, różnice między nimi mogą być dość znaczące. Dla osób uczących się angielskiego, zrozumienie tych różnic może być kluczowe dla osiągnięcia płynności i zrozumienia różnych kontekstów kulturowych. Poniżej przedstawiamy kilka głównych różnic między brytyjskim a amerykańskim angielskim:

 1. Akcent i wymowa:
  • Brytyjski angielski często charakteryzuje się bardziej formalną wymową i dykcją, zwłaszcza w bardziej tradycyjnych dialektach, takich jak RP (Received Pronunciation). W Ameryce istnieje wiele różnych akcentów, ale generalnie bardziej popularne są luźniejsze, mniej formalne style wymowy.
  • Przykładem różnicy w wymowie może być słowo „schedule”, które w brytyjskim angielskim wymawia się jako „shed-yool”, a w amerykańskim jako „sked-yool”.
 2. Słownictwo:
  • Istnieje wiele różnic w słownictwie między brytyjskim a amerykańskim angielskim. Na przykład, brytyjski „lift” to amerykański „elevator”, a brytyjski „flat” to amerykański „apartment”.
  • Istnieją także różnice w pisowni niektórych słów, na przykład brytyjskie „colour” i amerykańskie „color”.
 3. Gramatyka:
  • Podstawowe reguły gramatyczne są podobne w obu wariantach języka angielskiego, ale istnieją pewne subtelne różnice. Na przykład, w brytyjskim angielskim częściej używa się present perfect tense, podczas gdy w amerykańskim angielskim częściej stosuje się simple past tense w podobnych kontekstach.
 4. Slang i idiomatyka:
  • Obie odmiany języka angielskiego mają własny slang i idiomatykę, która może być specyficzna dla danej kultury. Na przykład, amerykański „I’m all ears” oznacza być bardzo uważnym lub gotowym do słuchania, podczas gdy brytyjski odpowiednik może być bardziej formalny lub nieco inny.

Pamiętaj, że te różnice nie są absolutne, a wielu ludzi używa mieszanki obu wariantów w swoim codziennym języku. Jednakże zrozumienie różnic między brytyjskim a amerykańskim angielskim może pomóc w lepszym komunikowaniu się i dostosowywaniu do różnych kontekstów językowych.